„Софарма имоти” АДСИЦ вписа и публикува Съобщение за публично предлагане на акции в Търговския регистър под номер 20160801122347 от 01.08.2016 год., във вестник „24 часа“ от 29.06.2016 год. и във вестник „Капитал дейли“ от 29.06.2016 год.