Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме, че „Софарма имоти“ АДСИЦ оповести одитиран Годишен финансов отчет за 2017 година.

Регулираната информация е представена на КФН и БФБ и е публикувана в екстри нюз.