индивидуални участници

61.99%

юридически лица

38.01%

СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА НА “СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ:

Борсов код: 6S6
Капитал: 20 103 965 лв.
Акции: 20 103 965 бр.
Номинал: 1,00 лв.

Индивидуални участници /387 бр./

12 463 426 бр. акции – 61,99%

Огнян Иванов Донев

4 952 772 бр. акции – 24.64%

Венцислав Симеонов Стоев

4 983 491 бр. акции – 24,79%

Борис Анчев Борисов

812 347 бр. акции – 4,04%

Бисера Николаева Лазарова

11 408 бр. акции – 0,06%

Юридически лица /33 бр./

7 640 539 бр. акции – 38,01%

“Телекомплект инвест” АД, ЕИК 201653294,
гр. София, пл. „Славейков” № 9

4 122 861 бр. акции – 20,51%

“Донев Инвестмънтс Холдинг” АД, ЕИК
0831915121,
гр. София, ул. „Позитано” № 12

1 616 915 бр. акции – 8.04%

Данните са актуални към 31.03.2018 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
БОРИС БОРИСОВ