начало финансови отчети отчети 2006
Отчети 2006 Печат Е-поща
-----------------------------------------------------------------------------------
Годишен финансов отчет за 2006 г.

* Годишен финансов отчет и доклад за дейността
* КФН форми

-----------------------------------------------------------------------------------
Междинен финансов отчет за III-то тримесечие на 2006 г.

* КФН форми
* Отчет
* Приложения
* Информация съгласно Приложение №9 по чл.28, ал.2 от Наредба №2 на КФН

----------------------------------------------------------------------------------
Междинен финансов отчет за II-то тримесечие на 2006 г.

* Приложения
* КФН форми
* Счетоводен баланс
* Информация съгласно Приложение №9 по чл.28, ал.2 от Наредба №2 на КФН
* Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.

 

 

 Sopharma Properties                                                                                                                                                                                                        Dilys Design & Solutions: Уеб дизайн  SEO оптимизация