начало финансови отчети отчети 2008
Отчети 2008 Печат Е-поща
-----------------------------------------------------------------------------------
Годишен финансов отчет за 2008 г.

* Годишен доклад за дейността
* Годишен финансов отчет
* Доклад на независимия одитор
* КФН форми
* Уведомление
* Декларация по чл.100н, ал.4, т.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
* Приложение №11 по чл.32, ал.1, т.4 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
* Приложения

-----------------------------------------------------------------------------------
Междинен финансов отчет за IV-то тримесечие на 2008 г.

* Предварителен отчет
* Приложения
* КФН форми
* Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
* Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
* Информация съгласно Приложение №9 по чл.28, ал.2 от Наредба №2 на КФН
* Междинен доклад за дейността

-----------------------------------------------------------------------------------
Междинен финансов отчет за III-то тримесечие на 2008 г.

* Междинен доклад за дейността
* КФН форми
* Междинен баланс
* Приложения
* Информация съгласно Приложение №9 по чл.28, ал.2 от Наредба №2 на КФН
* Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
* Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.

----------------------------------------------------------------------------------
Междинен финансов отчет за II-то тримесечие на 2008 г.

* Междинен доклад за дейността
* КФН форми
* Междинен отчет
* Приложения
* Информация съгласно Приложение №9 по чл.28, ал.2 от Наредба №2 на КФН
* Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
* Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.

---------------------------------------------------------------------------------
Междинен финансов отчет за I-то тримесечие на 2008 г.

* Междинен доклад за дейността
* КФН форми
* Междинен отчет
* Приложения
* Информация съгласно Приложение №9 по чл.28, ал.2 от Наредба №2 на КФН
* Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
* Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г

 

 Sopharma Properties                                                                                                                                                                                                        Dilys Design & Solutions: Уеб дизайн  SEO оптимизация