начало финансови отчети отчети 2016
Отчети 2016 PDF Печат Е-поща

 Годишен финансов отчет за 2016 г.

Годишен доклад за дейносттаДоклад от независимия одитор
Годишен финансов отчет
Справки КФН
Декларация по чл.100н, ал.4, т.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Информация към годишен финансов отчет
Доклад политика по възнагражденията
Карта за оценка
Декларация от одитора, заверил ГФО, по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК
Декларация за добро корпоративно управление

Междинен финансов отчет за IV-то тримесечие на 2016 г.

* Междинен доклад за дейността
* Междинен финансов отчет
* КФН форми
* Информация съгласно Приложение №9 по чл.33 ал.1 от Наредба №2 на КФН
* Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
* Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г
Вътрешна информация по чл.7 от Регламент 596/2014 
* Приложения 

Междинен финансов отчет за III-то тримесечие на 2016 г.

* Междинен доклад за дейността
* Междинен финансов отчет
* КФН форми
* Информация съгласно Приложение №9 по чл.33 ал.1 от Наредба №2 на КФН
* Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
* Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г
* Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г  
* Приложения

Междинен финансов отчет за II-ро тримесечие на 2016 г.

* Междинен доклад за дейността
* Междинен финансов отчет
* КФН форми
* Информация съгласно Приложение №9 по чл.28, ал.2 от Наредба №2 на КФН
* Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
* Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г
* Приложения

Междинен финансов отчет за I-во тримесечие на 2016 г.

* Междинен доклад за дейността
* Междинен финансов отчет
* КФН форми
* Информация съгласно Приложение №9 по чл.28, ал.2 от Наредба №2 на КФН
* Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
* Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г
* Приложения

 

 Sopharma Properties                                                                                                                                                                                                        Dilys Design & Solutions: Уеб дизайн  SEO оптимизация