начало финансови отчети отчети 2017
Отчети 2017 PDF Печат Е-поща

Междинен финансов отчет за I-вото шестмесечие на 2017 г.

* Междинен доклад за дейността
* Междинен финансов отчет
* КФН форми
* Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) No 596/2014
* Информация съгласно Приложение №9 по чл.33, ал.1 от Наредба №2 на КФН
* Декларация по чл.100, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
* Допълнителна информация по чл.41, ал.1, т.7 от Наредба №2 от 17.09.2003 г
* Вътрешна информация
* Приложения

Междинен финансов отчет за I-во тримесечие на 2017 г.

* Междинен доклад за дейността
* Междинен финансов отчет
* КФН форми
* Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) No 596/2014
* Информация съгласно Приложение №9 по чл.33, ал.1 от Наредба №2 на КФН
* Декларация по чл.100, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
* Допълнителна информация по чл.41, ал.1, т.7 от Наредба №2 от 17.09.2003 г
* Приложения

 

 Sopharma Properties                                                                                                                                                                                                        Dilys Design & Solutions: Уеб дизайн  SEO оптимизация