начало финансови отчети
Финансови отчети
Отчети 2007 Печат Е-поща
-----------------------------------------------------------------------------------
Годишен финансов отчет за 2007 г.

* Годишен доклад за дейността
* КФН форми
* Отчет
* Приложения към годишен отчет
* Приложение 11
* Декларация по чл.100н, ал.4, т.4 отЗакона за публичното предлагане на ценни книжа
* Одиторски доклад

-----------------------------------------------------------------------------------
Междинен финансов отчет за III-то тримесечие на 2007 г.

* Междинен доклад за дейността
* КФН форми
* Междинен отчет
* Приложения
* Информация съгласно Приложение №9 по чл.28, ал.2 от Наредба №2 на КФН
* Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 отЗакона за публичното предлагане на ценни книжа
* Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.

----------------------------------------------------------------------------------
Междинен финансов отчет за II-то тримесечие на 2007 г.

* Доклад за дейността
* КФН форми
* Междинен отчет
* Приложения
* Информация съгласно Приложение №9 по чл.28, ал.2 от Наредба №2 на КФН
* Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.

---------------------------------------------------------------------------------
Междинен финансов отчет за I-то тримесечие на 2007 г.

* Отчет
* Приложения
* КФН форми
* Информация съгласно Приложение №9 по чл.28, ал.2 от Наредба №2 на КФН
* Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.

 
Отчети 2006 Печат Е-поща
-----------------------------------------------------------------------------------
Годишен финансов отчет за 2006 г.

* Годишен финансов отчет и доклад за дейността
* КФН форми

-----------------------------------------------------------------------------------
Междинен финансов отчет за III-то тримесечие на 2006 г.

* КФН форми
* Отчет
* Приложения
* Информация съгласно Приложение №9 по чл.28, ал.2 от Наредба №2 на КФН

----------------------------------------------------------------------------------
Междинен финансов отчет за II-то тримесечие на 2006 г.

* Приложения
* КФН форми
* Счетоводен баланс
* Информация съгласно Приложение №9 по чл.28, ал.2 от Наредба №2 на КФН
* Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.

 

 
<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>

Страница 2 от 2

 Sopharma Properties                                                                                                                                                                                                        Dilys Design & Solutions: Уеб дизайн  SEO оптимизация