начало новини
Уведомление във връзка с решение на Съвета на директорите от 14.07.2017 Печат Е-поща
Понеделник, 28 Август 2017г. 16:52ч.

Във връзка с решение на Съвета на директорите от 14.07.2017 г. и последващо оповестяване по реда на чл. 92а от ЗППЦК, а именно: публикации във в. 24 Часа от 24.08.2017 г. и в. Капитал Daily от 24.08.2017 г., оповестяване чрез ТР по партидата на емитента от 25.08.2017 г., и чрез интернет страниците на емитента и на упълномощения инвестиционен посредник от 24.08.2017 г., относно увеличаването на капитала на Софарма имоти АДСИЦ, с нареждане на Директора по търговия, на основание чл. 32, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, БФБ-София АД допуска до търговия следната емисия права:

- Брой акции преди увеличението: 19 256 929;
- Брой издадени права: 19 256 929;
- Брой акции, предложени за записване: 850 000;
- Номинална стойност на акциите: 1.00 лв.;
- Емисионна стойност на акциите: 6.50 лв.;
- Съотношение между издадените права и новите акции: право/акции: 22,655/1;
- Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделен на 22,655;
- Капиталът ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и платени най-малко 425 000 бр. нови акции;
- Борсов код на издадените права: 6S6C;
- ISIN код на издадените права: BG4000010174;
- Начална дата за търговия на правата на борсата: 13.09.2017 г.;
- Крайна дата за търговия на правата на борсата: 26.09.2017 г.;
- Начална дата за прехвърляне на правата: 13.09.2017 г.;
- Крайна дата за прехвърляне на правата: 28.09.2017 г.;
- Дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК: 05.10.2017 г.;
- Начална дата за записване на акции от увеличението: 13.09.2017 г.;
- Крайна дата за записване на акции от увеличението: 20.10.2017 г.;
- Борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП София Интернешънъл Секюритиз АД;
- Банка, в която да бъде открита набирателна сметка: ТБ Райфайзенбанк (България) ЕАД;
- Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК, т.е. акционери към 01.09.2017 г. /петък/;
- Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право да участва в увеличението на капитала, е 30.08.2017 г. /сряда/.

 
Вписване и публикуване съобщение за публично предлагане на акции в Търговския регистър под номер 20170825104818 Печат Е-поща
Петък, 25 Август 2017г. 16:38ч.

Съгласно чл. 92а, ал.2 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че „Софарма имоти” АДСИЦ  вписа и публикува Съобщение за публично предлагане на акции в Търговския регистър под номер 20170825104818 от 25.08.2017 год., във вестник „24 часа“ от 24.08.2017 год. и във вестник „Капитал дейли“ от 24.08.2017 год.

Изтегли

 
Уведомление за потвърждаване на Проспект Печат Е-поща
Петък, 18 Август 2017г. 14:38ч.

Уведомление за потвърждаване на Проспект за първично публичнмо предлагане на емисия в размер на 850 000 броя ...

Изтегли

 
Уведомление за увеличение на капитала Печат Е-поща
Петък, 14 Юли 2017г. 16:02ч.

Уведомление за увеличение на капитала на “Софарма имоти” АДСИЦ, чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112 и сл. от ЗППЦК

Изтегли

 
Уведомление от Телсо АД за заличаване на залози Печат Е-поща
Понеделник, 26 Юни 2017г. 12:33ч.

Уведомление от Телсо АД за заличаване на залози

Изтегли

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 5 от 33

 Sopharma Properties                                                                                                                                                                                                        Dilys Design & Solutions: Уеб дизайн  SEO оптимизация