начало новини
Уведомлениe за разкриване на информация за сделки по чл.3 и чл.19 на Регламент 596/2014 - 08.11.2016 г. - Анна Борисова Печат Е-поща
Вторник, 08 Ноември 2016г. 19:20ч.
УВЕДОМЛЕНИЕЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СДЕЛКИ НА ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА ПО ЧЛ. 3, Т. 26, БУКВА „Г“ И ЧЛ. 19 НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 16 АПРИЛ 2014 ГОДИНА*
 
Уведомлениe за разкриване на информация за сделки по чл.3 и чл.19 на Регламент 596/2014 - 08.11.2016 г. - Радост Борисова Печат Е-поща
Вторник, 08 Ноември 2016г. 19:12ч.
УВЕДОМЛЕНИЕЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СДЕЛКИ НА ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА ПО ЧЛ. 3, Т. 26, БУКВА „Г“ И ЧЛ. 19 НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 16 АПРИЛ 2014 ГОДИНА*
 
Вписване в Регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН на емисия акции Печат Е-поща
Петък, 28 Октомври 2016г. 15:49ч.
С решение №754-Е/26.10.2016г. Комисията за финансов надзор вписа емисия в размер 1 169 684лв, разпределени в 1 169 684 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадени от Софарма имоти АДСИЦ, в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 18 087 245лв на 19 256 929лв, в регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар.
 
Уведомление за публикуване на регулирана информация Печат Е-поща
Петък, 28 Октомври 2016г. 15:47ч.
Следвайки добрите практики за корпоративно управление, “Софарма имоти” АДСИЦ ще продължи да публикува тримесечните си отчети в тяхната пълна цялост в услуга на акционерите си и инвестиционната общност. “Софарма имоти” АДСИЦ публикува регулирана информация на интернет портала www.X3news.com, както и на корпоративния си сайт www.sopharma-imoti.com.
 
Уведомление по чл.27 от Наредба 2 Печат Е-поща
Петък, 28 Октомври 2016г. 15:46ч.
На основание разпоредбата на чл. 27, ал. 3 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, че няма промяна в начина на подаване на информацията и „Софарма имоти” АДСИЦ е публикувала или предоставяла на разположение на обществеността информация през последните 12 месеца в Република България или в друга държава членка по следните начини: 1. Чрез единната система Е-регистър на Комисията по финансов надзор - www.fsc.bg; 2. Чрез системата Екстри Нюз - http://www.x3news.com; 3. Чрез бюлетина на Инфосток – www.infostock.bg/; 4. Чрез интернет страницата на дружеството – www.sopharma-imoti.com
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 8 от 31

 Sopharma Properties                                                                                                                                                                                                        Dilys Design & Solutions: Уеб дизайн  SEO оптимизация