начало новини
Уведомление Печат Е-поща
Петък, 28 Октомври 2016г. 15:45ч.
На основание на §38 от Преходните и заключителни разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви информираме, че „Софарма имоти” АДСИЦ има сключен договор със и разкрива периодична и инцидентна информация чрез „Сервиз Финансови Пазари” ЕООД- www.x3news.com.
 
Уведомлениe за разкриване на информация за сделки по чл.3 и чл.19 на Регламент 596/2014 - 18.10.2016 г. - Телсо Печат Е-поща
Вторник, 18 Октомври 2016г. 16:21ч.
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СДЕЛКИ НА ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА ПО ЧЛ. 3, Т. 25, БУКВА „А“, Т. 26 БУКВА „Г“ И ЧЛ. 19 НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 16 АПРИЛ 2014 ГОДИНА*
 
Уведомлениe за разкриване на информация за сделки по чл.3 и чл.19 на Регламент 596/2014 - 18.10.2016 г. Печат Е-поща
Вторник, 18 Октомври 2016г. 14:21ч.
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СДЕЛКИ НА ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА ПО ЧЛ. 3, Т. 25, БУКВА „А“, Т. 26 БУКВА „Г“ И ЧЛ. 19 НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 16 АПРИЛ 2014 ГОДИНА*
 
Уведомления по чл.3 и чл.19 на Регламент 596/2014 - 18.10.2016 г. Печат Е-поща
Вторник, 18 Октомври 2016г. 12:21ч.
УВЕДОМЛЕНИЕЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СДЕЛКИ НА ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА ПО ЧЛ. 3, Т. 26 И ЧЛ. 19 НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 16 АПРИЛ 2014 ГОДИНА
 
Уведомление чл.16, ал.1 ЗПЗФИ - 17.10.2016 Печат Е-поща
Понеделник, 17 Октомври 2016г. 19:28ч.
Уведомление за разкриване на информация на задължените лица по чл.16, ал.1 от закона за пазарните злоупотреби с финансови инструменти - 14.10.2016
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 9 от 31

 Sopharma Properties                                                                                                                                                                                                        Dilys Design & Solutions: Уеб дизайн  SEO оптимизация