начало новини
Уведомлениe за разкриване на информация за сделки по чл.3 и чл.19 на Регламент 596/2014 - 06.12.2016 г. Печат Е-поща
Вторник, 06 Декември 2016г. 14:16ч.
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СДЕЛКИ НА ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА ПО ЧЛ. 3, Т. 26 И ЧЛ. 19 НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 16 АПРИЛ 2014 ГОДИНА*
 
Уведомлениe за разкриване на информация за сделки по чл.3 и чл.19 на Регламент 596/2014 - 08.11.2016 г. - Илиян Колев Печат Е-поща
Вторник, 08 Ноември 2016г. 19:26ч.
УВЕДОМЛЕНИЕЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СДЕЛКИ НА ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА ПО ЧЛ. 3, Т. 26, БУКВА „Г“ И ЧЛ. 19 НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 16 АПРИЛ 2014 ГОДИНА*
 
Уведомлениe за разкриване на информация за сделки по чл.3 и чл.19 на Регламент 596/2014 - 08.11.2016 г. - Анна Борисова Печат Е-поща
Вторник, 08 Ноември 2016г. 19:20ч.
УВЕДОМЛЕНИЕЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СДЕЛКИ НА ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА ПО ЧЛ. 3, Т. 26, БУКВА „Г“ И ЧЛ. 19 НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 16 АПРИЛ 2014 ГОДИНА*
 
Уведомлениe за разкриване на информация за сделки по чл.3 и чл.19 на Регламент 596/2014 - 08.11.2016 г. - Радост Борисова Печат Е-поща
Вторник, 08 Ноември 2016г. 19:12ч.
УВЕДОМЛЕНИЕЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СДЕЛКИ НА ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА ПО ЧЛ. 3, Т. 26, БУКВА „Г“ И ЧЛ. 19 НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 16 АПРИЛ 2014 ГОДИНА*
 
Вписване в Регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН на емисия акции Печат Е-поща
Петък, 28 Октомври 2016г. 15:49ч.
С решение №754-Е/26.10.2016г. Комисията за финансов надзор вписа емисия в размер 1 169 684лв, разпределени в 1 169 684 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадени от Софарма имоти АДСИЦ, в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 18 087 245лв на 19 256 929лв, в регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар.
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 9 от 33

 Sopharma Properties                                                                                                                                                                                                        Dilys Design & Solutions: Уеб дизайн  SEO оптимизация