начало новини
Уведомления по чл.3 и чл.19 на Регламент 596/2014 - 17.10.2016 г. Печат Е-поща
Понеделник, 17 Октомври 2016г. 13:31ч.
УВЕДОМЛЕНИЕЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СДЕЛКИ НА ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА ПО ЧЛ. 3, Т. 26 И ЧЛ. 19 НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 16 АПРИЛ 2014 ГОДИНА
 
Изплащане на дивидент за 2015г. Печат Е-поща
Понеделник, 10 Октомври 2016г. 15:37ч.

„Софарма имоти“ АДСИЦ ще започне изплащането на дивидента за 2015 год. на 17.10.2016 год. съгласно изготвен от Централен депозитар АД Списък на правоимащите лица към 30.06.2016 год. Съгласно Приложение № 27 към Правилника на “Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща: чрез съответния инвестиционен посредник за лицата с клиентски сметки; и чрез обслужващата банка на Дружеството – „Райфайзенбанк“ ЕАД, за лицата с лични сметки. Общата сума, гласувана на Общото събрание на акционерите за разпределяне на дивидент за 2015 год. е в размер на 5 374 202,94 (пет милиона триста седемдесет и четири хиляди двеста и два лева и деветдесет и четири стотинки) лева.

Дружеството призовава своите акционери, които нямат клиентски сметки при инвестиционни посредници, да се явят във всеки клон на „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, за да получат дивидента си за 2015 г. срещу представяне на документ за самоличност.
 
Вписване в ТР увеличението на капитала Печат Е-поща
Петък, 07 Октомври 2016г. 16:20ч.
“Софарма имоти” АДСИЦ вписа в Търговския регистър под номер 20161007105936 увеличението на капитала на дружеството в размер на 19 256 929 лева, съгласно решение на Съвета на директорите от 22.04.2016 година за увеличение на капитала, чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112 и сл. от ЗППЦК.
 
Уведомления по чл.3 и чл.19 на Регламент 596/2014 - 05.10.2016 г. Печат Е-поща
Сряда, 05 Октомври 2016г. 12:33ч.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СДЕЛКИ НА ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА ПО ЧЛ. 3, Т. 25, БУКВА „А“, Т. 26 БУКВА „Г“ И ЧЛ. 19 НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 16 АПРИЛ 2014

 
Уведомления по чл.3 и чл.19 на Регламент 596/2014 - 04.10.2016 г. - 2 Печат Е-поща
Вторник, 04 Октомври 2016г. 18:03ч.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СДЕЛКИ НА ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА ПО ЧЛ. 3, Т. 26, БУКВА „Г“ И ЧЛ. 19 НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 16 АПРИЛ 2014 ГОДИНА*

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 10 от 31

 Sopharma Properties                                                                                                                                                                                                        Dilys Design & Solutions: Уеб дизайн  SEO оптимизация