начало новини
Уведомление за публикуване на регулирана информация Печат Е-поща
Петък, 28 Октомври 2016г. 15:47ч.
Следвайки добрите практики за корпоративно управление, “Софарма имоти” АДСИЦ ще продължи да публикува тримесечните си отчети в тяхната пълна цялост в услуга на акционерите си и инвестиционната общност. “Софарма имоти” АДСИЦ публикува регулирана информация на интернет портала www.X3news.com, както и на корпоративния си сайт www.sopharma-imoti.com.
 
Уведомление по чл.27 от Наредба 2 Печат Е-поща
Петък, 28 Октомври 2016г. 15:46ч.
На основание разпоредбата на чл. 27, ал. 3 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, че няма промяна в начина на подаване на информацията и „Софарма имоти” АДСИЦ е публикувала или предоставяла на разположение на обществеността информация през последните 12 месеца в Република България или в друга държава членка по следните начини: 1. Чрез единната система Е-регистър на Комисията по финансов надзор - www.fsc.bg; 2. Чрез системата Екстри Нюз - http://www.x3news.com; 3. Чрез бюлетина на Инфосток – www.infostock.bg/; 4. Чрез интернет страницата на дружеството – www.sopharma-imoti.com
 
Уведомление Печат Е-поща
Петък, 28 Октомври 2016г. 15:45ч.
На основание на §38 от Преходните и заключителни разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви информираме, че „Софарма имоти” АДСИЦ има сключен договор със и разкрива периодична и инцидентна информация чрез „Сервиз Финансови Пазари” ЕООД- www.x3news.com.
 
Уведомлениe за разкриване на информация за сделки по чл.3 и чл.19 на Регламент 596/2014 - 18.10.2016 г. - Телсо Печат Е-поща
Вторник, 18 Октомври 2016г. 16:21ч.
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СДЕЛКИ НА ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА ПО ЧЛ. 3, Т. 25, БУКВА „А“, Т. 26 БУКВА „Г“ И ЧЛ. 19 НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 16 АПРИЛ 2014 ГОДИНА*
 
Уведомлениe за разкриване на информация за сделки по чл.3 и чл.19 на Регламент 596/2014 - 18.10.2016 г. Печат Е-поща
Вторник, 18 Октомври 2016г. 14:21ч.
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СДЕЛКИ НА ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА ПО ЧЛ. 3, Т. 25, БУКВА „А“, Т. 26 БУКВА „Г“ И ЧЛ. 19 НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 16 АПРИЛ 2014 ГОДИНА*
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 10 от 33

 Sopharma Properties                                                                                                                                                                                                        Dilys Design & Solutions: Уеб дизайн  SEO оптимизация