начало акционерна структура
Акционерна структура Печат Е-поща
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ КНИГАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “СОФАРМА ИМОТИ”АДСИЦ
КЪМ 30.06.2016 ГОД., ИЗДАДЕНА ОТ “ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР” АД

Структура на капитала на “Софарма имоти” АДСИЦ:
Борсов код: 6S6
Капитал: 18 087 245 лв.
Акции: 18 087 245 бр.
Номинал: 1,00 лв.

Индивидуални участници /353 бр./11 162 587 бр. акции - 61.72%
Огнян Иванов Донев4  520 431 бр. акции - 24.99%
Венцислав Симеонов Стоев4 475 100 бр. акции - 24,74%
  
Юридически лица /43 бр./ 6 924 658бр. акции - 38,28%
“Телекомплект инвест” АД, ЕИК 201653294,
гр. София, пл. „Славейков” № 9
3 708 667 бр. акции - 20,50%
“Донев Инвестмънтс Холдинг” АД, ЕИК 0831915121,
гр. София, ул. „Позитано” № 12

1 463 920 бр. акции - 8.09%

  

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
БОРИС БОРИСОВ

 
Настройки на бисквитките
   Политика за защита на личните данни                                Уеб дизайн