Търговия с вътрешна информация

Уведомление от „Телсо“ АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година 09-06-2017

Уведомление от „Телсо“ АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година

Уведомление от „Телсо“ АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година 08-06-2017

Уведомление от „Телсо“ АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година

Уведомление от „Телсо“ АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година 06-06-2017

Уведомление от „Телсо“ АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година

Уведомление от Елфарма АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. – 27.12.2016 г.

Уведомление от Елфарма АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.

Уведомление от Огнян Иванов Донев – Изпълнителен директор на „Софарма“ АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. – 27.12.2016 г.

Уведомление от Огнян Иванов Донев – Изпълнителен директор на „Софарма“ АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.

Уведомление от Огнян Иванов Донев – Изпълнителен директор на „Софарма“ АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. – 22.12.2016 г.

Уведомление от Огнян Иванов Донев – Изпълнителен директор на „Софарма“ АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.

Уведомление от Огнян Иванов Донев – Изпълнителен директор на „Софарма“ АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. – 20.12.2016 г.

Уведомление от Огнян Иванов Донев – Изпълнителен директор на „Софарма“ АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.

Уведомление от Огнян Иванов Донев за разкриване на информация за сделки по чл.3 и чл.19 на Регламент 596/2014 от 16 април 2014 година – 16.12.2016 г.

Уведомление от Огнян Иванов Донев – Изпълнителен директор на „Софарма“ АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.

Уведомление от Росица Димчева Донева по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година

Уведомление от Росица Димчева Донева по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година

Уведомление от „Софарма“ АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година

Уведомление от „Софарма“ АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година*

Уведомлениe за разкриване на информация за сделки по чл.3 и чл.19 на Регламент 596/2014 – 06.12.2016 г. – 2

Уведомление за разкриване на информация за сделки на задължените лица по чл. 3, т. 26 и чл. 19 на Регламент (ВС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година*

Уведомлениe за разкриване на информация за сделки по чл.3 и чл.19 на Регламент 596/2014 – 06.12.2016 г.

Уведомление за разкриване на информация за сделки на задължените лица по чл. 3, т. 26 и чл. 19 на Регламент (ВС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година*

Уведомлениe за разкриване на информация за сделки по чл.3 и чл.19 на Регламент 596/2014 – 08.11.2016 г. – Илиян Колев

Уведомление от Илиян Колев за разкриване на информация за сделки на задължените лица по чл. 3, т. 26, буква „Г“ и чл. 19 на регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година*

Уведомлениe за разкриване на информация за сделки по чл.3 и чл.19 на Регламент 596/2014 – 08.11.2016 г. – Анна Борисова

Уведомление от Анна Борисова за разкриване на информация за сделки на задължените лица по чл. 3, т. 26, буква „Г“ и чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година*

Уведомлениe за разкриване на информация за сделки по чл.3 и чл.19 на Регламент 596/2014 – 08.11.2016 г. – Радост Борисова

Уведомление от Радост Борисова за разкриване на информация за сделки на задължените лица по чл. 3, т. 26, буква „г“ и чл. 19 на регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на съвета от 16 април 2014 година*

Уведомлениe за разкриване на информация за сделки по чл.3 и чл.19 на Регламент 596/2014 – 18.10.2016 г. – Телсо

Уведомление от Телсо за разкриване на информация за сделки на задължените лица по чл. 3, т. 25, буква „А“, т. 26 буква „Г“ и чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Еевропейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година*