Годишен финансов отчет за 2012 г.

Междинен финансов отчет за IV-то тримесечие на 2012г.

Междинен финансов отчет за III-то тримесечие на 2012г.

Междинен финансов отчет за II-ро тримесечие на 2012г.

Междинен финансов отчет за I-во тримесечие на 2012г.