Годишен финансов отчет за 2021 г.

Icon
Годишен финансов отчет за 2021 г.
Icon
Справки КФН по чл.10, т.3 от Наредба № 2/09.11.2021.
Icon
Карта за оценка

  Междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2021 г.

  Icon
  Финансов отчет за четвърто тримесечие на 2021 г.
  Icon
  Приложения към Междинен финансов отчет
  Icon
  Доклад за дейността за четвърто тримесечие на 2021 г.
  Icon
  Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
  Icon
  Допълнителна информация по чл. 31, ал. 1-5 от ЗДСИЦДС
  Icon
  Допълнителна информация по чл. 12, ал.1, т.4 от Наредба № 2 от 09.11.2021 год.
  Icon
  Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) No 596/2014
  Icon
  Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г.
  Icon
  Справка за притежаваните търговски недвижими имоти
  Icon
  Справки КФН по чл. 12, ал.1, т.3 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г.

   Междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2021 г.

   Icon
   Доклад за дейността за трето тримесечие на 2022 г.
   Icon
   Финансов отчет за трето тримесечие на 2021 г.
   Icon
   Приложения към Междинен финансов отчет
   Icon
   Доклад за дейността за трето тримесечие на 2021 г.
   Icon
   Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
   Icon
   Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т. 7 от Наредба № 2 от 17 септември 2003 г.
   Icon
   Допълнителна информация по чл. 41, ал. 1, т. 7 от Наредба № 2 от 17 септември 2003 г.
   Icon
   Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) No 596/2014
   Icon
   Приложение № 9 към чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2 от 17 септември 2003 г.
   Icon
   Справки КФН по чл. 32, ал.1, т.7 и чл.33, ал.1, т.6 от Наредба № 2 от 17 септември 2003 г.

    Междинен финансов отчет за I-во шестмесечие на 2021 г.

    Icon
    Финансов отчет за първо шестмесечие на 2021 г.
    Icon
    Приложения към Междинен финансов отчет
    Icon
    Доклад за дейността за първо шестмесечие на 2021 г.
    Icon
    Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
    Icon
    Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т. 7 от Наредба № 2 от 17 септември 2003 г.
    Icon
    Допълнителна информация по чл. 41, ал. 1, т. 7 от Наредба № 2 от 17 септември 2003 г.
    Icon
    Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) No 596/2014
    Icon
    Приложение № 9 към чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2 от 17 септември 2003 г.
    Icon
    Справки КФН по чл. 32, ал.1, т.7 и чл.33, ал.1, т.6 от Наредба № 2 от 17 септември 2003 г.

     Междинен финансов отчет за I-во тримесечие на 2021 г.

     Icon
     Финансов отчет за първо тримесечие на 2021 г.
     Icon
     Приложения към Междинен финансов отчет
     Icon
     Доклад за дейността за 1-во тримесечие на 2021 г.
     Icon
     Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
     Icon
     Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т. 7 от Наредба № 2 от 17 септември 2003 г.
     Icon
     Допълнителна информация по чл. 41, ал. 1, т. 7 от Наредба № 2 от 17 септември 2003 г.
     Icon
     Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) No 596/2014
     Icon
     Приложение № 9 към чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2 от 17 септември 2003 г.
     Icon
     Справки КФН по чл. 32, ал.1, т.7 и чл.33, ал.1, т.6 от Наредба № 2 от 17 септември 2003 г.