Годишен финансов отчет 2022 г.

Междинен финансов отчет за 4-то тримесечие на 2022 г.

Icon
Финансов отчет за четвърто тримесечие на 2022 г.
Icon
Приложения към Междинен финансов отчет
Icon
Доклад за дейността за четвърто тримесечие на 2022 г.
Icon
Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
Icon
Допълнителна информация по чл. 31, ал. 1-5 от ЗДСИЦДС
Icon
Допълнителна информация по чл. 12, ал.1, т.4 от Наредба № 2 от 09.11.2021 год.
Icon
Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) No 596/2014
Icon
Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г.
Icon
Справки КФН по чл. 12, ал.1, т.3 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г.

  Междинен финансов отчет за 3-то тримесечие на 2022 г.

  Icon
  Доклад за дейността за трето тримесечие на 2022 г.
  Icon
  Финансов отчет за трето тримесечие на 2022 г.
  Icon
  Приложения към Междинен финансов отчет
  Icon
  Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
  Icon
  Допълнителна информация по чл. 31, ал. 1-5 от ЗДСИЦДС
  Icon
  Допълнителна информация по чл. 12, ал.1, т.4 от Наредба № 2 от 09.11.2021 год.
  Icon
  Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) No 596/2014
  Icon
  Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г.
  Icon
  Справки КФН по чл. 12, ал.1, т.3 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г.

   Междинен финансов отчет за 2-ро тримесечие на 2022 г.

   Icon
   Финансов отчет за второ тримесечие на 2022 г.
   Icon
   Приложения към Междинен финансов отчет
   Icon
   Доклад за дейността за второ тримесечие на 2022 г.
   Icon
   Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
   Icon
   Допълнителна информация по чл. 31, ал. 1-5 от ЗДСИЦДС
   Icon
   Допълнителна информация по чл. 12, ал.1, т.4 от Наредба № 2 от 09.11.2021 год.
   Icon
   Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) No 596/2014
   Icon
   Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г.
   Icon
   Справки КФН по чл. 12, ал.1, т.3 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г.

    Междинен финансов отчет за I-во тримесечие на 2022 г.

    Icon
    Финансов отчет за първо тримесечие на 2022 г.
    Icon
    Приложения към Междинен финансов отчет
    Icon
    Доклад за дейността за първо тримесечие на 2022 г.
    Icon
    Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
    Icon
    Допълнителна информация по чл. 31, ал. 1-5 от ЗДСИЦДС
    Icon
    Допълнителна информация по чл. 12, ал.1, т.4 от Наредба № 2 от 09.11.2021 год.
    Icon
    Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) No 596/2014
    Icon
    Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г.
    Icon
    Справки КФН по чл. 12, ал.1, т.3 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г.