Годишен финансов отчет 2023 г.

Icon
Годишен финансов отчет на Софарма имоти АДСИЦ за 2023 г
Icon
Справки на КФН по чл. 10, т. 3 Наредба № 2 от 09.11.2021 г.

  Междинен финансов отчет за IV-то тримесечие на 2023 г.

  Icon
  Финансов отчет за четвърто тримесечие на 2023 г.
  Icon
  Приложения към Междинен финансов отчет
  Icon
  Доклад за дейността за четвърто тримесечие на 2023 г.
  Icon
  Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
  Icon
  Допълнителна информация по чл. 31, ал. 1-5 от ЗДСИЦДС
  Icon
  Допълнителна информация по чл. 12, ал.1, т.4 от Наредба № 2 от 09.11.2021 год.
  Icon
  Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) No 596/2014
  Icon
  Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г.
  Icon
  Справки КФН по чл. 12, ал.1, т.3 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г.

   Междинен финансов отчет за III-то тримесечие на 2023 г.

   Icon
   Финансов отчет за трето тримесечие на 2023 г.
   Icon
   Приложения към Междинен финансов отчет
   Icon
   Доклад за дейността за трето тримесечие на 2023 г.
   Icon
   Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
   Icon
   Допълнителна информация по чл. 31, ал. 1-5 от ЗДСИЦДС
   Icon
   Допълнителна информация по чл. 12, ал.1, т.4 от Наредба № 2 от 09.11.2021 год.
   Icon
   Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) No 596/2014
   Icon
   Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г.
   Icon
   Справки КФН по чл. 12, ал.1, т.3 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г.

    Междинен финансов отчет за II-ро тримесечие на 2023 г.

    Icon
    Финансов отчет за второ тримесечие на 2023 г.
    Icon
    Приложения към Междинен финансов отчет
    Icon
    Доклад за дейността за второ тримесечие на 2023 г.
    Icon
    Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
    Icon
    Допълнителна информация по чл. 31, ал. 1-5 от ЗДСИЦДС
    Icon
    Допълнителна информация по чл. 12, ал.1, т.4 от Наредба № 2 от 09.11.2021 год.
    Icon
    Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) No 596/2014
    Icon
    Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г.
    Icon
    Справки КФН по чл. 12, ал.1, т.3 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г.

     Междинен финансов отчет за I-во тримесечие на 2023 г.

     Icon
     Финансов отчет за първо тримесечие на 2023 г.
     Icon
     Приложения към Междинен финансов отчет
     Icon
     Доклад за дейността за първо тримесечие на 2023 г.
     Icon
     Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
     Icon
     Допълнителна информация по чл. 31, ал. 1-5 от ЗДСИЦДС
     Icon
     Допълнителна информация по чл. 12, ал.1, т.4 от Наредба № 2 от 09.11.2021 год.
     Icon
     Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) No 596/2014
     Icon
     Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г.
     Icon
     Справки КФН по чл. 12, ал.1, т.3 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г.