Уведомление за вписване в Търговския регистър под № 20220105145940 промени в координатите за контакт, а именно: Адрес на електронна поща: office@sbt.bg.

Изтеглете документа