Поканата за извънредното общо събрание на акционерите, насрочено за 10.02.2022 г. е вписана в Търговския регистър под № 20220107082434.

Изтеглете документа