Уведомяваме Ви, че на 16.06.2022 година в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, етаж партер, Зала 3, се проведе Редовното Общото събрание на акционерите на “Софарма имоти” АДСИЦ

Изтеглете документа