С решение № 198-ДСИЦ от 02.04.2024 r. Комисията за финансов надзор одобри замяна на „Обединена Българска Банка“ АД с „Банка ДСК“ АД като банка-депозитар на „Софарма имоти“ АДСИЦ

 

Изтеглете документа