Всички активи на „Софарма имоти“ АДСИЦ, съхранявани от „Обединена Българска Банка“ АД като предшестваща банка-депозитар, са прехвърлени в новата банка-депозитар на „Софарма имоти“ АДСИЦ – „Банка ДСК“ АД, респективно всички сметки на „Софарма имоти“ АДСИЦ в „Обединена Българска Банка“ АД са закрити.

 

Изтеглете документа