„Софарма имоти“ АДСИЦ погаси предсрочно част от кредита за капиталови инвестиции от 29.07.2014 г. сключен с Банка ДСК ЕАД

 

Изтеглете документа