Поканата за ИОСА, насрочено за 24.11.2022 г. е публикувана в Търговския регистър под № 20221021154811.

Публикация на поканата в ТР