Поканата за РОСА, насрочено за 16.06.2022 г. е публикувана в Търговския регистър под № 20220511094130.

Публикация на поканата в ТР