Поканата за РОСА, насрочено за 24.06.2021 г. е публикувана в Търговския регистър под № 20210521125035.

Пуликация на поканата в ТР