“Софарма имоти” АДСИЦ вписа в Търговския регистър под № 20200625085241 изменения и допълнения в Устава на Дружеството.

Уведомление за вписване в ТР