начало акционерна структура
Акционерна структура Печат Е-поща
?ЗВЛЕЧЕН?Е ОТ КН?ГАТА НА АКЦ?ОНЕР?ТЕ НА “СОФАРМА ?МОТ?”АДС?Ц
КЪМ 30.06.2016 ГОД., ?ЗДАДЕНА ОТ “ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗ?ТАР” АД

Структура на капитала на “Софарма имоти” АДС?Ц:
Борсов код: 6S6
Капитал: 18 087 245 лв.
Акции: 18 087 245 бр.
Номинал: 1,00 лв.

?ндивидуални участници /353 бр./11 162 587 бр. акции - 61.72%
Огнян ?ванов Донев4  520 431 бр. акции - 24.99%
Венцислав Симеонов Стоев4 475 100 бр. акции - 24,74%
  
Юридически лица /43 бр./ 6 924 658бр. акции - 38,28%
“Телекомплект инвест” АД, Е?К 201653294,
гр. София, пл. „Славейков” № 9
3 708 667 бр. акции - 20,50%
“Донев ?нвестмънтс Холдинг” АД, Е?К 0831915121,
гр. София, ул. „Позитано” № 12

1 463 920 бр. акции - 8.09%

  

?ЗПЪЛН?ТЕЛЕН Д?РЕКТОР
БОР?С БОР?СОВ

 
Настройки на бисквитките
   Политика за защита на личните данни                                Уеб дизайн