начало корпоративен календар
Корпоративен календар 2017 г. Печат Е-поща

 

СОФАРМА ?МОТ? АДС?Ц

 КАЛЕНДАР НА КОРПОРАТ?ВН?ТЕ СЪБ?Т?Я

през 2017 година

 

     събитие

срок

? Публикуване на отчет за четвъртото тримесечие на 2016 г.

30.01.2017

? Заседание на Съвета на директорите за приемане на годишния финансов отчет.

до 15.03.2017

? Публикуване на одитиран Годишен финансов отчет за 2016 г.

до 31.03.2017

? Представяне на декларации на членовете на СД по чл. 26, ал. 2 от ЗДС?Ц

до 30.04.2017

? Публикуване на отчет за първото тримесечие на 2017 г.

до 30.04.2017

? Заседание на Съвета на директорите за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите.

? Представяне на поканата за свикване на редовно годишно общо събрание в Търговския регистър.

? Представяне на поканата и писмените материали по дневния ред на общото събрание пред обществеността, КФН и БФБ.

до 15.05.2017

 

15.05.2017

 

29.05.2017

? ?зготвяне на списък от ЦД на лицата с право на глас в РОСА

до 12.06.2017

? Провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите.

до 30.06.2017

? Обявяване на ГФО за 2016 г. в Търговския регистър

до 10.07.2017

? Краен срок за представяне на Протокола от редовно годишно общо събрание на акционерите пред обществеността, КФН и БФБ.

до 03.07.2017

? Публикуване на отчет за второто тримесечие на 2017 г.

30.07.2017

? Начална дата за изплащане на дивидент* за 2016 г.

30.09.2017

? Публикуване на отчет за третото тримесечие на 2017 г.

30.10.2017

? Крайна дата за изплащане на дивидента* за 2016 г. чрез съответната банка и инвестиционните посредници.

 

31.12.2017

? Публикуване на отчет за четвъртото тримесечие на 2017 г.

30.01.2018

 

Медии, в които Софарма имоти АДС?Ц публикува регулираната информация:

http://www.extri.bg ;http://e-register.fsc.bg

http://www.infostock.bg; http://www.sopharma-imoti.com

*Ако има съответно решение на Общото събрание на акционерите.

 
 
Настройки на бисквитките
   Политика за защита на личните данни                                Уеб дизайн