начало ОСА - Покани
РОСА - Покана за РОСА - 05.06.2017 г. Печат Е-поща

Покана за редовно общо събрание на акционерите

* Уведомление за постъпило предложение по точка от дневния ред на РОСА, насрочено за 05.06.2017 г.
* Актуализирана покана за РОСА на "Софарма имоти" АДС?Ц, насрочено за 05.06.2017
* Предложение от акционер по точка от дневния ред на РОСА на Софарма имоти АДС?Ц
* Декларация по чл. 223а от ТЗ от Донев ?нвестмънтс холдинг
* Вписване на предложението 
* Покана за редовно заседание на РОСА на "Софарма имоти" АДС?Ц
* Протокол на Съвета на директорите на "Софарма имоти" АДС?Ц
* Пълномощно-образец за представляване на акционер
* Доклад на ДВ?
* Доклад на ОК
* Устав
* Вписване
* Статус на одитния комитет
* Предложение по чл.107, ал.2 ЗНФО
* Документи на предложените за членове на Одитния комитет
 
Настройки на бисквитките
   Политика за защита на личните данни                                Уеб дизайн