начало
Печат Е-поща
Параметри на ивестиционната дейност през 2008-2010 година

Проект 2: ?зграждане на административен и търговски център

Вид недвижим имот Административен и търговски център
Местоположение София
Разгъната застроена площ 51 000 кв. м., 33 000 кв. м. наземна част
Обща стойност на проекта 50 000 000 EUR
Срок на реализация 33 месеца
Мотив за избор Потенциал за бърза реализация на имотите
(отдаване под наем или продажба) предвид
високото качество на строителството и тенденцията
за повишено търсене на имоти от такъв клас
Оценка на разходите Разходите включват стойността на парцела,
строителните разходи, непредвидени разходи и
разноски по строителен надзор
 
 Sopharma Business Towers - виртуален тур   |  web  |  повече  
 

 
Настройки на бисквитките
   Политика за защита на личните данни                                Уеб дизайн