Съгласно чл. 92а, ал.2 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че „Софарма имоти” АДСИЦ вписа и публикува Съобщение за публично предлагане на акции в Търговския регистър под номер 20170825104818 от 25.08.2017 год., във вестник „24 часа“ от 24.08.2017 год. и във вестник „Капитал дейли“ от 24.08.2017 год.

Изтегли документа