Материали за Редовно Общо събрание на акционерите, насрочено за 20.06.2024 г.

Покана за РОСА 20.06.2024

Протокол за свикване на РОСА

Примерно пълномощно

Доклад на ДВИ

Доклад на Одитния комитет

Материали по т.1,3,4 и 6 от дневния ред на ОСА

Политика за възнагражденията на членове на СД

Материали за избор на членове на СД

Мотивиран доклад за сделки с наемател „Доверие-Брико“ АД

Мотивиран доклад за сделки с наемател група Софарма

Наемни нива раздел I МД сделки „Доверие-Брико“ АД

Наемни нива раздел II МД „Доверие-Брико“ АД и Раздел I-II МД група Софарма

Наемни нива раздел III МД група Софарма

Наемни нива раздел IV-XIV МД група Софарма

Пазарна оценка раздел I МД сделки „Доверие-Брико“ АД

Пазарна оценка раздел II МД „Доверие-Брико“ АД и Раздел I-II МД група Софарма

Пазарна оценка раздел III МД група Софарма

Пазарна оценка раздел IV-XIV МД група Софарма

Публикуване на Покана за РОСА на 20.06.2024 в ТР