Материали за Извънредно Общо събрание на акционерите, насрочено за 10.02.2022 г.

Покана за ИОСА 10.02.2022

Протокол за свикване на ИОСА

Примерно пълномощно

Мотивиран доклад за сделки от група Софарма

Мотивиран доклад за сделки от група ДОХ

Мотивиран доклад за сделки от група Софарма трейдинг

Пазарна оценка раздел I от МД от група Софарма

Пазарна оценка раздел II от МД от група Софарма

Пазарна оценка раздел III от МД от група Софарма

Наемна цена на раздел I от МД от група Софарма

Наемна цена на раздел II от МД от група Софарма

Наемна цена на раздел III от МД от група Софарма

Пазарна оценка раздел I от МД от група ДОХ

Пазарна оценка раздел II от МД от група ДОХ

Наемна цена на раздел I от МД от група ДОХ

Наемна цена на раздел II от МД от група ДОХ

Пазарна оценка раздел I от МД от група Софарма трейдинг

Пазарна оценка раздел II от МД от група Софарма трейдинг

Пазарна оценка раздел III от МД от група Софарма трейдинг

Пазарна оценка раздел IV от МД от група Софарма трейдинг

Пазарна оценка раздел V от МД от група Софарма трейдинг

Пазарна оценка раздел VI от МД от група Софарма трейдинг

Пазарна оценка раздел VII от МД от група Софарма трейдинг

Пазарна оценка раздел VIII от МД от група Софарма трейдинг

Пазарна оценка раздел IX от МД от група Софарма трейдинг

Пазарна оценка раздел X от МД от група Софарма трейдинг

Пазарна оценка раздел XI от МД от група Софарма трейдинг

Пазарна оценка раздел XII от МД от група Софарма трейдинг

Пазарна оценка раздел XIII от МД от група Софарма трейдинг

Пазарна оценка раздел XIV от МД от група Софарма трейдинг

Пазарна оценка раздел XV от МД от група Софарма трейдинг

Пазарна оценка раздел XVI от МД от група Софарма трейдинг

Пазарна оценка раздел XVII от МД от група Софарма трейдинг

Пазарна оценка раздел XVIII от МД от група Софарма трейдинг

Наемна цена на раздел I от МД от група Софарма трейдинг

Наемна цена на раздел II от МД от група Софарма трейдинг

Наемна цена на раздел III от МД от група Софарма трейдинг

Наемна цена на раздел IV от МД от група Софарма трейдинг

Наемна цена на раздел V от МД от група Софарма трейдинг

Наемна цена на раздел VI от МД от група Софарма трейдинг

Наемна цена на раздел VII от МД от група Софарма трейдинг

Наемна цена на раздел VIII от МД от група Софарма трейдинг

Наемна цена на раздел IX от МД от група Софарма трейдинг

Наемна цена на раздел X от МД от група Софарма трейдинг

Наемна цена на раздел XI от МД от група Софарма трейдинг

Наемна цена на раздел XII от МД от група Софарма трейдинг

Наемна цена на раздел XIII от МД от група Софарма трейдинг

Наемна цена на раздел XIV от МД от група Софарма трейдинг

Наемна цена на раздел XV от МД от група Софарма трейдинг

Наемна цена на раздел XVI от МД от група Софарма трейдинг

Наемна цена на раздел XVII от МД от група Софарма трейдинг

Наемна цена на раздел XVIII от МД от група Софарма трейдинг