Контакти

Адрес:

Ул. “Лъчезар Станчев” 5,сграда А, ет.20
Комплекс Софарма Бизнес Тауърс София

Е-поща:

office@sbt.bg

Телефон:

02 / 4250120

 

Лице за контакти:

Иванка Панова – Директор за връзка с инвеститорите
E-поща: v.panova@sbt.bg
Телефон: +359 889 775 955