Софарма имоти представи Междинен финансов отчет към 31.03.2016 год. на КФН, БФБ и Обществеността