Търговия с вътрешна информация


Уведомлениe от „Софарма“ АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година

Уведомление от „Софарма“ АД за сделка – придобиване на акции от капитала на Софарма имоти АДСИЦ от 05.09.2023 г.                                                      ...

Уведомлениe от Бисера Лазарова – Председател на СД на „Софарма имоти“ АДСИЦ по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година

Уведомление от Бисера Лазарова – Председател на СД на Софарма имоти АДСИЦ за сделка от 05.09.2023 г.                                                      ...

Уведомлениe от „Софарма“ АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година

Уведомление от „Софарма“ АД за дялово участие – придобиване на акции от капитала на Софарма имоти АДСИЦ, с която сделка Софарма АД увеличава участието си в капитала на Софарма имоти АДСИЦ над 45% до 45,59%.  ...